Chính sách quyền riêng tư

I, Thông tin của Khách hàng mà CHÚNG TÔI sẽ thu thập bao gồm: 

a)      Họ tên;

b)      Số điện thoại;

c)      Email;

d)      Địa chỉ thường trú;

1,    Cho từng Dịch vụ, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm CHÚNG TÔI có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của chính Khách hàng hoặc đảm bảo sự liên hệ, giao dịch giữa CHÚNG TÔI và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện ví dụ như: loại xe Khách hàng sở hữu, yêu thích; biển số xe; số km đã đi) và/hoặc các Thông tin cần thiết khác.

 2,   Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, CHÚNG TÔI sẽ luôn tạo điều kiện bằng cách thiết lập những tính năng trên giao diện Website để Khách hàng tùy chọn để quyết định việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho CHÚNG TÔI.

Nhằm đảm bảo Thông tin được thu thập là đầy đủ, chính xác, tùy trường hợp CHÚNG TÔI có thể lựa chọn sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các phương thức thu thập Thông tin của Khách hàng như sau:

 II,   Đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin

CHÚNG TÔI có thể đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin trong các trường hợp sau:

a)      Một số Dịch vụ của CHÚNG TÔI cho phép/đề nghị Khách hàng tạo tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân và để sử dụng một cách tốt nhất các Dịch vụ này, CHÚNG TÔI có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các Thông tin đề cập tại Mục 3 nêu trên để đáp ứng nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.

b)      Trường hợp Khách hàng yêu cầu CHÚNG TÔI giải đáp các thắc mắc liên quan đến Dịch vụ của CHÚNG TÔI hoặc Khách hàng yêu cầu CHÚNG TÔI cung cấp Dịch vụ ví dụ: đặt hàng mua Ô tô trực tuyến, yêu cầu hỗ trợ bảo trì xe Ô tô thì CHÚNG TÔI có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp Thông tin để xử lý các yêu cầu của Khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác;

c)      Các trường hợp yêu cầu thu thập Thông tin khác tùy theo nhu cầu thu thập của CHÚNG TÔI.

d)      CHÚNG TÔI sẽ luôn đưa ra tùy chọn về việc quyết định cung cấp hay không cung cấp Thông tin đối với Khách hàng. Trường hợp Khách hàng lựa chọn không cung cấp Thông tin có thể sẽ có một số Dịch vụ, giao dịch không thể thực hiện được hoặc một số giao dịch Khách hàng sẽ được truy cập, thực hiện dưới chế độ ẩn danh (Guest).

III,    CHÚNG TÔI tự thu thập Thông tin

a)      Thu thập Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba

CHÚNG TÔI có thể nhận Thông tin về Khách hàng đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nhận Thông tin của Khách hàng từ bên thứ ba khi CHÚNG TÔI tham gia vào các giao dịch có sự chuyển giao Thông tin đó.

b)      Thu thập trong quá trình thực hiện Dịch vụ 

Trong quá trình thực hiện Dịch vụ, CHÚNG TÔI cũng có thể thu thập các Thông tin của Khách hàng bằng các cách thức phù hợp khác với sự đồng ý của Khách hàng với cách thức thu thập đó.

c)      Thu thập trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ

Một số Dịch vụ của CHÚNG TÔI cho phép Khách hàng liên lạc với bên thứ ba, những lần liên lạc đó sẽ được truyền qua và những Thông tin phát sinh trong quá trình liên lạc đó có thể được lưu trữ trên hệ thống của CHÚNG TÔI.

IV,    Hợp nhất Thông tin

CHÚNG TÔI có thể hợp nhất Thông tin Khách hàng mà CHÚNG TÔI có được từ việc thu thập bằng nhiều phương thức khác nhau đề cập tại Mục này như một thao tác hoàn thiện Thông tin để phục vụ cho các mục đích được đề cập tại Chính sách này mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng. Tuy nhiên Khách hàng luôn có quyền lựa chọn điều chỉnh Thông tin của mình theo quy định tại Chính sách này.

 

Bình chọn tin tức

Bình chọn tin tức: (5.0 / 1 đánh giá)

Bình luận

Tin tức khác

Top

   (0)